Welkom bij Smart Energy Shop!

Victron Energy - Fischer Panda 

Mandje:

0 artikel(s) - € 0,00
U heeft niets in uw winkelwagen.

0

Privacy Policy

Ysebaert NV hecht belang aan uw privacy. We willen jouw persoonsgegevens op een wettelijke en correcte manier verwerken en in deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken.

Ysebaert NV kan deze privacyverklaring aanpassen en de meest recente versie kan je steeds terugvinden op onze website www.ysebaert.be of www.smartenergyshop.be

Wil je meer informatie over de privacywetgeving kan je terecht bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op www.privacycommission.be

De verantwoordelijke voor de verwerking is YSEBAERT NV, Koralenhoeve 13, B - 2160 Wommelgem.

Verwerkingsdoeleinden

Ysebaert NV verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

a)      Identificatiegegevens: naam, voornaam en geslacht

b)      Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mail, taal, functie

c)       Algemene productinteresse: “ex zone” en/of “hybrid energy” en/of “marine offshore lighting”

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en worden gebruikt voor het opstellen van offertes, verwerken van orders, levering van producten, facturatie en betalingsdoeleinden, het verlenen van support en service.

Tevens worden uw contactgegevens en productinteresse gebruikt om u gerichte mailings te sturen over nieuwe producten, prijslijsten, bedrijfsinformatie, activiteiten en technische informatie. Wij voorzien maximaal 12 nieuwsbrieven per jaar. 

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Uitschrijven uit onze nieuwsbrief kan steeds via de link in elke nieuwsbrief.

Ysebaert NV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze websites permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Beelden van bewakingscamera’s op onze locatie (aangeduid met pictogram) worden bewaard gedurende 10 dagen. Deze termijn kan in specifieke gevallen (schade, misdrijf, overlast) langer zijn.

Overmaken aan derden  

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Ysebaert NV verbonden zijn of met enige andere partner van Ysebaert NV. 

Ysebaert NV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Verwerkers zijn o.a.:

-          Transportbedrijven voor de levering van uw bestelling, zoals GLS

-          ICT-dienstverleners zoals RealDolmen, Electro-Line, Guideline, Infomat

-          Marketing Automation bedrijven zoals Flexmail en Raak

-          Financiële dienstverleners voor elektronische betalingen zoals Ingenico en CCV

-          Google voor webstatistieken (Google Analytics) en advertenties (Google Adwords)

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Ysebaert NV werkt hoofdzakelijk B2B en in deze context is de wettelijk bewaartermijn in vele gevallen niet voldoende met betrekking tot aansprakelijkheid van geleverde goederen. In deze worden de bewaartermijnen van klantendossiers verhoogd naar 20 jaar na het laatste contract.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen en de verwerking ervan laten beperken. De klant heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

-          zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen (indien mogelijk); en/of

-          een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@ysebaert.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op www.privacycommission.be